Avdelningen för Informationskodning

Allmän information om avdelningen hittar du på avdelningens sidor på liu.se.

Alvaro Alarcón,  Joakim Argillander och Guilherme B Xavier.
Alvaro Alarcón, Joakim Argillander och Guilherme B Xavier.
Magnus Johansson

Grundutbildning

Avdelningen har ett antal kurser i grundutbildningen.

Examensarbeten

På Informationskodning handleder och examinerar vi något dussin examensarbeten per år, vi har goda kontakter med företag i närområdet som erbjuder examensarbeten, det finns också möjlighet att göra ett internt exjobb på avdelningen, kontakta oss för information.

Informationskodning har ett brett område och kan examinera flera huvudområden (elektroteknik, datateknik, teknisk fysik, tillämpad matematik mm). Kontaktpersoner är

Doktorandkurser

Vi ger ett antal doktorandkurser inom områdena som nämns ovan, de återkommer tyvärr inte regelbundet, se listan över doktorandkurser.